Polityka jakości

Misją Mirchuk_Aesthetic jest wykonywanie zabiegów  medycyny estetycznej, kosmetologii estetycznej i innych, na najwyższym poziomie.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i potencjału oraz wiedzy naszych pracowników i ekspertów w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klienta i stron zainteresowanych.

W trosce o zaufanie naszych klientów oraz wizerunek wiarygodnego partnera stawiamy sobie następujące cele strategiczne:

  • Śledzenie najnowszych światowych trendów i technologie
  • Pozyskiwanie wiedzy, poprzez liczne szkolenia i udział w międzynarodowych konferencjach, i przekazywanie jej dalej, zgodnie z najwyższymi standardami
  • Rzetelne przygotowywanie klientów do wykonywania kosmetycznych zabiegów estetycznych według europejskich standardów
  • Reagowanie na zmieniające się potrzeby i wymagania naszych klientów przez poszerzanie oferty oferowanych usług.

 

Wychodząc z założenia, że poziom zadowolenia naszych klientów zależy od jakości oferowanych przez nas usług realizujemy powyższe cele poprzez:

  • Monitorowanie, dokumentowanie i analiza procesu realizacji usług zabiegowych;
  • Poszukiwanie i wdrażanie metod doskonalenia organizacji pracy;
  • Stosowanie określonego systemu pozyskiwania i szkolenia pracowników;
  • Używanie wyłącznie produktów renomowanych marek;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa danych uzyskanych w ramach realizacji usług;
  • Stałe zwiększanie zastosowania nowoczesnej techniki.

 

W celu realizacji niniejszej Polityki ustalane są corocznie szczegółowe cele operacyjne dotyczące jakości.

Wszystkie osoby pracujące pod nadzorem Mirchuk_Aesthetic znają i stosują niniejszą Politykę oraz zasady i towarzyszącej dokumentacji.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

W imieniu Mirchuk_Aesthetic deklarujemy, że będziemy nieustannie dokładać starań i środków, aby niniejsza Polityka była w pełni realizowana.

© Mirchuk_Aesthetic – All rights reserved.